Algemene voorwaarden
Het abonnementsbedrag zal maandelijks vooraf geïncasseerd worden en is per maand opzegbaar.

Door akkoord te gaan met de voorwaarden geeft u toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te verzenden naar uw bank om de abonnementskosten van uw rekening af te schrijven.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Wij behouden ons het recht om bij een overschrijding in pageviews van meer dan 50%, de verkoopprijs in heroverweging te nemen en opnieuw ter goedkeuring aan te bieden. Ons streven is echter om een langdurige klantrelatie aan te gaan.